Skip to Content

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

 

1. Bendrosios nuostatos

„SIA Henkel Latvia“, toliau vadinama „Henkel“, gerbia kiekvieno mūsų interneto svetainėje besilankančio asmens privatumą. Atsižvelgiant į tai, norime jus informuoti apie „Henkel“ renkamų duomenų rūšį ir jų naudojimo tvarką. Taip pat sužinosite, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis.

Visi šio Pareiškimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje. Todėl jūs bet kada galėsite sužinoti apie tai, kokius duomenis mes renkame ir kaip bei kokiu tikslu juos naudojame.

Šis Pareiškimas dėl duomenų apsaugos netaikomas per „Henkel“ interneto svetainių hipersaitus pasiekiamoms interneto svetainėms.

2. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir tvarkymas

Atsakingo subjekto pavadinimas: „SIA Henkel Latvia“

Atsakingo subjekto adresas: Gustava Zemgala gatve 76, KB2,LV-1039,Riga[1]

„Henkel“ naudoja asmens duomenis pirmiausia tam, kad pateiktų šią interneto svetainę naudotojams bei užtikrintų tinkamą šios interneto svetainės veikimą ir saugumą. Bet koks tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis kitomis įstatymais nustatytomis pareigomis ar leidimais arba „Henkel“ gavus atitinkamo naudotojo sutikimą.

Naudotojams lankantis interneto svetainėje, „Henkel“ automatiškai renka ir saugo tam tikrus duomenis. Šiuos duomenis sudaro: IP adresas arba atitinkamam galiniam įrenginiui priskirtas įrenginio ID, kuris mums reikalingas norint perduoti pageidaujamą turinį (pvz., turinį, tekstus, vaizdus ir informaciją apie produktus, taip pat duomenų failus, kuriuos galima parsisiųsti ir pan.), interneto svetainėje naudotojų atliekami veiksmai, atitinkamo galinio įrenginio tipas, naudojamos interneto naršyklės tipas, taip pat naudojimosi data ir laikas.

„Henkel“ šią informaciją saugo ne ilgiau kaip 7 dienas tam, kad atpažintų ir užkardytų netinkamą naudojimą.

Šią informaciją „Henkel“ taip pat naudoja paslaugos pateikimo, ypatybių ir funkcijų tobulinimui bei bendro pobūdžio administravimo veiksmams atlikti.

Be to, „Henkel“ be nepagrįsto delsimo ištrina arba anonimizuoja naudojimo duomenis, įskaitant IP adresus, vos tik jiems tapus nebereikalingais minėtiems tikslams.

Duomenų tvarkymas ir naudojimas yra vykdomas vadovaujantis tokius veiksmus atlikti suteikiančiomis teisę įstatymų nuostatomis tuo pagrindu, kad (1) tvarkymas yra būtinas norint pateikti interneto svetainę; arba (2) „Henkel“ turi svarbų teisėtą interesą užtikrinti ir pagerinti interneto svetainės funkcionalumą ir veikimą be klaidų bei pritaikyti ją individualių naudotojų poreikiams.

Surinktų duomenų gavėjai gali būti atsakingų vidaus skyrių nariai, kitos su „Henkel“ susijusios bendrovės, išorės paslaugų teikėjai (pvz., prieglobos ir turinio valdymo, rinkodaros agentūros, kiti paslaugų teikėjai tretieji asmenys, jei tai būtina jų teikiamoms paslaugoms), valdžios institucijos, vykdančios joms pavestas atitinkamas pareigas ir įgaliojimus, pavyzdžiui, teikiant oficialius prašymus, arba jei tai yra būtina norint nustatyti, įgyvendinti ar apginti „Henkel“ teises, bei dabar ar ateityje verslo sandorio, pvz., pardavimo, susijungimo ar įsigijimo, pagrindu „Henkel“ bendroves įsigyjantys asmenys.

3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas

a) Naudotojų prašymų lentelė

Savo kontaktinius duomenis galite pateikti naudodami mūsų kontaktinę formą. Jūsų duomenys bus reikalingi mums atsakant į jūsų užklausą.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek tai būtina atsakymui į jūsų užklausą.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

b) Loterijos

Gali būti, jog norėdami dalyvauti mūsų interneto svetainėje bet kuriuo metu skelbiamoje loterijoje nurodėte savo kontaktinius duomenis ir adresą. Jūsų duomenis naudosime loterijos rengimo tikslais.

Jūsų duomenų nepersiųsime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus kai tai reikalinga laimėjimų atidavimui ar loterijos vykdymui.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek tvarkymas yra būtinas loterijos vykdymui.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

c) Produkto bandymas

Gali būti, jog dalyvaudami produkto bandymuose nurodėte savo kontaktinius duomenis ir adresą. Jūsų duomenis naudosime produkto bandymams atlikti.

Jūsų duomenų neperduosime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus kai tai būtų atliekama produkto bandymų tikslu.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek toks tvarkymas yra būtinas produkto bandymų tikslu.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

d) Internetinis seminaras

Gali būti, jog dalyvaudami internetiniuose seminaruose nurodėte savo kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresą. Jūsų duomenis naudosime internetinio seminaro suteikimo tikslu.

Jūsų duomenų neperduosime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus kai tai būtų atliekama seminaro vedimo tikslu.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek toks tvarkymas būtinas internetinio seminaro suteikimo jums tikslu.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

e) Apklausos

Gali būti, jog dalyvaudami apklausoje nurodėte savo kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresą. Jūsų duomenis naudosime apklausos atlikimo tikslu.

Jūsų duomenų neperduosime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus, kai tai būtų atliekama apklausos atlikimo tikslu.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek toks tvarkymas būtinas apklausai atlikti.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

4. Slapukai, pikseliai, pirštų atspaudai ir panašios technologijos

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos. Slapukai – tai jūsų naršyklės jūsų įrenginio standžiajame diske laikinai saugomi nedideli duomenų rinkiniai, reikalingi norint naudotis mūsų interneto svetaine. Slapuke paprastai yra unikalus identifikatorius – jūsų įrenginyje saugomas atsitiktinai sugeneruotas skaičius. Kai kurių slapukų galiojimas baigiasi jūsų interneto svetainės sesijos pabaigoje; kiti jūsų įrenginyje saugomi ilgesnį laiką. Techniškai būtini slapukai bus naudojami automatiškai. Kiti slapukai (ar panašios technologijos) bus taikomi tik gavus išankstinį jūsų sutikimą.

Slapukų esama įvairių tipų. Pirmosios šalies slapukai yra tie, kuriuos išsaugo aplankyta interneto svetainė, kuri juos ir gali paskui perskaityti. Trečiųjų asmenų slapukai – tai kitų organizacijų pateikiami slapukai, kuriuos naudojame įvairioms paslaugoms teikti. Pavyzdžiui, pasitelkiame išorinius analizės paslaugų teikėjus, kurie mūsų vardu talpina slapukus, norėdami nustatyti patinkančius ir nepatinkančius mūsų interneto svetainės elementus. Be to, jūsų lankomoje interneto svetainėje gali būti įterptojo turinio, pvz., „YouTube“, kuris savo ruožtu gali nustatyti savo slapukus.

Pikselis – tai paprastai yra ne didesnis kaip 1 pikselio x 1 pikselio matmenų skaidrus vaizdas, kuris į interneto svetainę dedamas norint rinkti tokius duomenis kaip IP adresas, naršyklės tipas, prieigos laikas arba anksčiau nustatyti slapukai turinio suasmeninimui arba darantys naršymą efektyvesnį ir paprastesnį. Jie dažnai naudojami kartu su slapukais, nes pikseliai generuoja ir valdo slapukus.

Gavusi jūsų sutikimą, interneto svetainė kaups duomenis apie įrenginio operacinę sistemą, naršyklę, kalbą, įdiegtus šriftus, IP adresą, įskiepius ir kitą informaciją. Tokiu būdu prietaisas gali būti iš naujo atpažintas naudotojui aktualios reklamos teikimo tikslais.

Daugiau informacijos apie slapukus ir kitas mūsų interneto svetainės naudojamas technologijas bei jų tikslus galite rasti mūsų interneto svetainės skiltyse „Slapukai“ ir „Slapukų nustatymai“. Čia taip pat galite bet kada atšaukti savo sutikimą ir išjungti atitinkamą slapukų nustatymą.

Jūsų nuostatos nustatomos nurodytam domenui, atskirai kiekvienai naršyklei ir įrenginiui. Todėl, jei lankotės mūsų interneto svetainėje namuose ir darbe, ar tai darote naudodamiesi skirtingomis naršyklėmis, duomenų saugojimo turite atsisakyti kiekviename atskirame įrenginyje ar naršyklėje.

a) Google Analytics

Gavus jūsų sutikimą, ši interneto svetainė naudoja „Google Ireland Ltd“ (Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija) ir Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) (toliau - „Google“) teikiamą „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugą. Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje jūsų įrenginyje išsaugomas slapukas. Šis slapukas rinks duomenis, įskaitant naršyklės ir įrenginio informacija, jūsų IP adresą, aplankytas interneto svetaines, serverio užklausos datą ir laiką, siekiant įvertinti jūsų naudojimąsi interneto svetaine, sudaryti interneto svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainėje atliktus veiksmus ir interneto svetainės teikėjui teikti kitas su interneto svetainėje atliekamais veiksmais ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas. Slapukas taip pat renka informaciją apie naudotojų sąveiką su reklaminiais skelbimais (tekstinių skelbimų spustelėjimus ar vaizdinių skelbimų peržiūras).

Surinktus duomenis „Henkel“ naudos kampanijų optimizavimui, pakartotiniam tikslinių grupių nustatymui ir skelbimų personalizavimui. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje „Google“ saugomi slapukai leidžia pakartotinai jums teikti tikslinę reklamą, viena vertus, (pvz., „Google Ads“ veikimo apimtyje) „Google“ interneto svetainėse ir, kita vertus, (pvz., „Google Campaign Manager 360“ veikimo apimtyje) mūsų interneto svetainėse bei, pagal jūsų interesus, jums lankantis kitų partnerių interneto svetainėse. Šiuo tikslu teikiant reklamą jūsų naršyklė yra identifikuojama ir priskiriama tikslinei grupei. Ši informacija naudojama norint rodyti jums aktualius ir jus dominančius reklaminius skelbimus.

„Google“ (kaip duomenų valdytoja) gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant jūsų duomenis su kitais (pvz., jums naudojantis savo „Google“ paskyra) apie jus surinktais duomenimis.

Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduota „Google“ ir jos saugoma JAV esančiuose serveriuose. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Mes aktyvavome IP anonimizavimą, tai reiškia, kad Europos Sąjungos valstybių narių bei kitų Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių atžvilgiu „Google“ sutrumpins / anonimizuos paskutinius aštuonis IP adreso skaitmenis. Tik išimtiniais atvejais į JAV esančius „Google“ serverius siunčiamas visas IP adresas, kuris ten bus sutrumpintas.

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys „Google“.

Daugiau informacijos apie privatumą „Google“ paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei su slapukų naudojimu apskritai sutinkate, tačiau nepageidaujate, kad būtų naudojami „Google Analytics“ slapukai, galite spustelėti šią nuorodą (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) ir parsisiųsti bei įsidiegti naršyklės plėtinį, kuriuo bus išjungtas „Google Analytics“ duomenų (slapukų ir IP adreso) rinkimas ir naudojimas.

b) Adobe Analytics

„Jei duosite sutikimą, šioje svetainėje bus naudojama „Adobe Analytics“ – interneto analizės paslauga, kurią teikia „Adobe Systems Software Ireland Limited“ (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublinas 24, Airija) („Adobe“). Šiuo tikslu Jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Šis slapukas kaups tokius duomenis kaip naršyklės ir įrenginio informacija, Jūsų IP adresas, aplankytos svetainės, serverio užklausos data ir laikas, kad būtų galima įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teikti kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikla ir interneto naudojimu svetainės teikėjui.

Adobe (duomenų valdytojas) gali naudoti Jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant Jūsų duomenis su kitais apie Jus surinktais duomenimis (pvz., per „Adobe“ paskyrą).

Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduodama „Adobe“ ir apdorojama serveriuose Jungtinėje Karalystėje. Šiam trečiosios šalies duomenų perdavimui tinkamas duomenų apsaugos lygis užtikrinamas standartinėmis sutarties nuostatomis, Str. 46 GDPR, laukiant Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo (Str. 46 GDPR).

Mes aktyvavome IP anonimizavimą, o tai reiškia, kad paskutinis IP adresų aštuntukas (paskutinė dalis) iškart paslepiamas, kai „Adobe“ surenkamas IP adresas. Šis anonimizavimas atliekamas prieš tvarkant IP adresą. Statistinei analizei atlikti bus galima tik apytikslė vieta. Atlikus geografinę paiešką, visose „Analytics“ vietose IP adresai maskuojami – pakeičiami :: X.X.X.X.

Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu ir su aukščiau aprašytu „Adobe“ tvarkymu.

 

Daugiau informacijos apie privatumą „Adobe“ paslaugose skaitykite: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Prieštaravimas rinkti duomenis:

 

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei iš esmės sutinkate naudoti slapukus, bet nepageidaujate naudoti „Adobe Analytics“ slapukus, galite naudoti šią nuorodą (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) ir išjungti „Adobe Analytics“ duomenų rinkimą ir naudojimą (slapukai ir IP adresas).“

c) „Google Campaign Manager 360“ (buvusi „DoubleClick“)

Gavę jūsų sutikimą, kad galėtume jums rodyti jums aktualius skelbimus greta „Google Campaign Manager 360“ mes naudojame „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 teikiamą paslaugą. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje „Google“, panaudodama jūsų IP adresą, išsaugo slapuką. Be IP adreso, naršyklės ir įrenginio informacijos, aplankytų interneto svetainių ir prieigos laiko, šis slapukas taip pat renka informaciją apie jūsų naršyklėje rodomą reklamą ir tai, kurias reklamas spustelėjate. Tai leidžia „Google“ ir jos partnerių interneto svetainėms remiantis ankstesniais apsilankymais „Henkel“ puslapiuose ar kitose interneto svetainėse rodyti dominančius reklaminius skelbimus. Kad būtų galima patikrinti ekrane rodomus ir patrauklius reklaminius skelbimus „Campaign Manager“ slapukai naudoja pseudonimizuotą jūsų naršyklei priskirtą identifikavimo numerį. Šiuo tikslu teikiant reklaminius skelbimus jūsų naršyklė identifikuojama ir priskiriama tikslinei grupei. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje „Google“ saugomi slapukai leidžia pakartotinai jums teikti tikslinę reklamą, viena vertus, (pvz., „Google Ads“ veikimo apimtyje) „Google“ interneto svetainėse ir, kita vertus, (pvz., „Google Campaign Manager 360“ veikimo apimtyje) mūsų interneto svetainėse bei, pagal jūsų interesus, jums lankantis kitų partnerių interneto svetainėse.

Ši informacija bus naudojama siekiant įvertinti jūsų naudojimąsi interneto svetaine, suformuoti interneto svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainėje atliktus veiksmus ir teikti kitas su interneto svetainėje atliekamais veiksmais ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas.

„Google“ (kaip duomenų valdytoja) gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant jūsų duomenis ir juos susiejant su kitais apie jus surinktais duomenimis (pvz., per jūsų „Google“ paskyrą).

Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine bus perkelta į JAV esantį „Google“ serverį ir ten bus saugoma. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys „Google“.

Daugiau informacijos apie privatumą „Google“ paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei su slapukų naudojimu apskritai sutinkate, tačiau nepageidaujate naudoti „Google“ kampanijos slapukų, galite spustelėti šią nuorodą (www.google.com/settings/ads/onweb) ir išjungti „Google“ teikiamą „Campaign Manager“ paslaugą.

5. Prekybos jungtis

Savo interneto svetainėje naudojame mygtuką „Pirkti dabar“. Mygtuką „Pirkti dabar“ teikia ir valdo Prekybos jungtis. Išsamią informaciją apie funkcijas ir duomenų tvarkymą galite rasti spustelėję ant šios nuorodos: Commerce Connector — Privacy Policy (commerce-connector.com).

6. Jūsų duomenų subjekto teisės / Duomenų apsaugos pareigūnas

Teisę naudotis savo duomenimis galite suteikti ar ją atimti bet kuriuo metu. Be to, jei laikomasi atitinkamų reikalavimų, jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • Teise reikalauti ištaisyti duomenis
  • Teise reikalauti ištrinti duomenis
  • Teise apriboti duomenų tvarkymą
  • Teise pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos institucijai
  • Teise į duomenų perkeliamumą (nuo 2018 m. gegužės 25 d.)

Teisė nesutikti

Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis teisėtu „Henkel“ interesu, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių. „Henkel“ sustabdys duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai „Henkel“ gali įrodyti, jog yra svarbių duomenų tvarkymo priežasčių, kurios nusipelno apsaugos ir kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, jais pasinaudoti ar gintis nuo pareikštų reikalavimų.

Jei esate davę sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę jį bet kada ateityje atšaukti.

Tokiais atvejais arba jei turite kitų klausimų ar pageidavimų dėl savo asmens duomenų, prašome atsiųsti elektroninį ar paprastą laišką mūsų duomenų apsaugos pareigūnui Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija dpo.baltics@henkel.com